Nasze biuro

Ofertę naszego biura adresu­jemy do ludzi, którzy pragną skon­cen­trować się na dynam­icznym roz­woju firmy i nie chcą tracić energii na „papierkową robotę”. Pracę nad rachunkami, fak­tu­rami i innymi doku­men­tami księ­gowymi zostaw­cie Państwo profesjonalistom.

Nasza strona

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z odświeżoną wit­ryną naszego Biura Rachunkowego

Zobacz co mamy do zaoferowania

Przejrzyj cennik naszych usług

Skontaktuj się z nami

Bezpieczeństwo danych klienta

Nasze biuro posi­ada ubez­piecze­nie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. co gwaran­tuje mery­to­ryczne i finan­sowe bezpieczeństwo.

PZU Logo

24/dobę ochrona mienia JUSTUS Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo powierzonych dokumentów

Justus logo

Posiadamy licencję wydaną przez Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 204632007