Cennik

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ilość dokumentów księgowych

Cena netto

Do 20 sztuk

150 zł

Do 50 sztuk

200 zł

Do 100 sztuk

400 zł

Do 150 sztuk

500 zł

Powyżej 150 sztuk cena ustalana jest indywidualnie

Księgi Rachunkowe

Ilość dokumentów księgowych

Cena netto

Do 20 sztuk

500 zł

Do 50 sztuk

700 zł

Do 100 sztuk

900 zł

Powyżej 100 sztuk cena ustalana jest indywidualnie

Kadry - Płace

Obsługa kadrowo-płacowa (ilość pracowników)

Cena netto

Od 1 do 20 

20zł/os

Od 21 do 30 

25zł/os

Powyżej 30 pracowników cena ustalana jest indywidualnie

Pozostałe usługi

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

150zł

Pozostałe usługi z zakresu księgowości ustalana jest indywidualnie