Oferta

Nasze biuro rachunkowe ofer­uje kom­plek­sową obsługę firm, sto­warzyszeń, wspól­not mieszkan­iowych. Nasza oferta obejmuje:

 • Książki przy­chodów i rozchodów
 • Ryczałt od przy­chodów ewidencjonowanych
 • Pełne księgi handlowe
 • Rejestry VAT oraz ewidencje środ­ków trwałych
 • Sprawy kadrowe, pła­cowe, ZUS
 • BHP
 • Medy­cynę pracy
 • Rejes­trację dzi­ałal­ności gospodarczej
 • Wnioski kredy­towe
 • Doradztwo księ­gowe i finan­sowe
 • Stała współpraca z doradcą podatkowym
 • Wyprowadzanie zaległości

Istnieje możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.