Nasze biuro

Ofertę naszego biura adresu­jemy do ludzi, którzy pragną skon­cen­trować się na dynam­icznym roz­woju firmy i nie chcą tracić energii na „papierkową robotę”. Pracę nad rachunkami, fak­tu­rami i innymi doku­men­tami księ­gowymi zostaw­cie Państwo profesjonalistom.

Nasza strona

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z odświeżoną wit­ryną naszego Biura Rachunkowego

Zobacz co mamy do zaoferowania

Przejrzyj cennik naszych usług

Skontaktuj się z nami

Bezpieczeństwo danych klienta

Nasze biuro posi­ada ubez­piecze­nie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. co gwaran­tuje mery­to­ryczne i finan­sowe bezpieczeństwo.

PZU Logo

24/dobę ochrona mienia JUSTUS Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo powierzonych dokumentów

Justus logo

Posiadamy licencję wydaną przez Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 204632007

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.